از اینجا عضو شوید
وارد شوید ثبت نام کنید

فرزاد الکترونیک فرزاد الکترونیک

ثبت نام

TTL

NaN

SN74HC595N SN74HC595N

23800 19500 تومان