از اینجا عضو شوید
وارد شوید ثبت نام کنید

فرزاد الکترونیک فرزاد الکترونیک

ثبت نام

پراب منبع تغذیه ضخیم

وضعیت بزودی
رتبه ی این کالا: 0.0

سیم منبع پراب منبع تغذیه فیش موزی به سوسماری

اضافه کردن به سبد خرید ادامه خرید

درباره این کالا بیشتر بدانید

پراب منبع تغذیه , رابطی سیمی است که یک سر آن گیره سوسماری و سر دیگر آن فیش موزی مناسب منبع تغذیه قرار دارد به همین علت به آن رابط فیش موزی به گیره سوسماری نیز می گویند. این رابط با اکثر منابع تغذیه هماهنگی دارد. سری نری دارای فیش موزی به کانکتور های مادگی منبع تغذیه متصل شده و می توان با گیره سوسماری های روی سیم های پراب اتصال به محل مورد نظر را برقرار کرد.