در راستای حمایت از کسب و کارهای نوپا و جدید و و توسعه همکاری با شما عزیزان، تصمیم برآن شد که سفارشات عمده شما را دریافت و از خارج از ایران تهیه کرده و به شما تحویل می دهیم.

برای همکاری با تیم فرزاد الکترونیک تماس بگیرید.